Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Πανελλήνιος αντικαρκινικός έρανος 2011 «ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΓΩ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ»


http://eaep.oncos.gr/img/eaep.jpgΤο τοπικό παράρτημα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διενεργεί τον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο με ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π2β/Γ.Π./21808/19-4-2011, ο οποίος ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 26 Οκτωβρίου, έχοντας φέτος σαν κεντρικό σύνθημα: «ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΓΩ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ».

 Σας πληροφορούμε ότι την Δευτέρα στις 24-10-2011 θα γίνει ο ετήσιος Έρανος του Αντικαρκινικού αγώνα στην πόλη της Πρέβεζας.Όπως είναι γνωστό το καθαρό προϊόν του εράνου διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πολλαπλών αναγκών των αντικαρκινικών νοσοκομείων της χώρας καθώς και για την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων και τη πληροφόρηση του κοινού.

Αποβλέποντας στην καλύτερη οργάνωση και απόδοση του εράνου παρακαλούμε να διαθέσετε τον αριθμό προσώπων, στο μέτρο του δυνατού, που αναγράφουμε για τη συγκρότηση των συνεργείων του εράνου.

Η συγκρότηση και το ξεκίνημα των συνεργείων θα γίνει από την έδρα του Παραρτήματος της Αντικαρκινική Εταιρείας επί της Ζαλόγγου 62, την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στις 8.30 π.μ. Ο εφοδιασμός των υπεύθυνων συνεργείων με τα σχετικά κουπόνια του εράνου θα γίνει επίσης από το ανωτέρω σημείο.

Παρακαλούμε αναφορικά με τη συνδρομή σας να μας στείλετε ονομαστική κατάσταση των προσώπων που θα ασχοληθούν υπεύθυνα με τον έρανο, όσο το δυνατόν συντομότερα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ευάγγελος Συγκούνας – Τηλ. 2682 300 476 - 6951250200