Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Ανακοίνωση Α.Σ.Π.Ε.

Με τους Νόμους που ψηφίσθηκαν πρόσφατα από τη Βουλή (Ν. 4093/2012 και το Φορολογικό) θεσπίσθηκαν διατάξεις που αφορούν τους πολυτέκνους, οι οποίες είναι αντισυνταγματικές, όπως επεσήμανε σε σχετική γνωμοδότηση η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Κατόπιν τούτου, μπορούν να κάνουν αγωγή οι πολύτεκνοι που θίγονται από τις διατάξεις αυτές, όπως:

α. Οι πολύτεκνες μητέρες που τους κόπηκε η ισόβια σύνταξη, δεδομένου ότι καταργήθηκε πλέον η χορήγησή της από 1/11/2012.
β. Όσες δεν θα πάρουν το πολυτεκνικό επίδομα των 500 ευρώ το χρόνο για κάθε προστατευόμενο παιδί, εάν το εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ και
γ. Όσοι έχουν 1 ή 2 παιδιά εξαρτώμενα και δεν θα πάρουν το παραπάνω πολυτεκνικό επίδομα των 500 ευρώ ετησίως, γιατί αυτό προβλέπεται να χορηγείται από το 3ο εξαρτώμενο παιδί και άνω.
δ. Όσοι ελάμβαναν την ισόβια σύνταξη που καταργήθηκε και ΔΕΝ είναι πολύτεκνες γιατί έχουν μεγάλα παιδιά.
Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αγωγές για τις παραπάνω περιπτώσεις να επικοινωνούν με τα Γραφεία της ΕΠΑ (τηλ. 210-52.36.673 52.38.150 και 52.35.807 εσωτ. 204) και θα συνεννοούνται με την υπάλληλο κ. Δημητρού Μαρία.