Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

Aντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή η πολιτική της Κυβέρνησης

Το Προεδρείο της ΑΣΠΕ, προ της καταρτίσεως του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τους «Ενήμερους Δανειολήπτες», είχε ζητήσει συνάντηση, με τον κ. Χατζηδάκη, προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις του για τις πολύτεκνες οικογένειες, που ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας.
Δυστυχώς όμως ενημερωθήκαμε από τις εφημερίδες ότι η διαβούλευση ολοκληρώθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, ερήμην της ΑΣΠΕ που εκπροσωπεί συνολικά 185 χιλιάδες και πλέον πολύτεκνες οικογένειες.

Με το κατατεθέν Νομοσχέδιο αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά η αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή πολιτική της Κυβέρνησης, αφού αγνοεί προκλητικά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που ορίζει:
«Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος», καθώς και την παρ. 5 του ιδίου άρθρου με βάση την οποία «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Δημογραφικής Πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

Περαιτέρω παραβιάζοντας και την παρ. 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος που ορίζει πως:
«Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους», εξομοιώνει τους πολυτέκνους με τους αγάμους και ειδικότερα προβλέπει τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου.
α) Αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας έως 150.000 ευρώ για τον άγαμο, 200.000 ευρώ για τον τρίτεκνο και καμία μέριμνα για τον πολύτεκνο όσα παιδιά και αν αυτός έχει.

β) Αντικειμενική αξία συνολικής ακίνητης περιουσίας για τον άγαμο έως 150.000 ευρώ, 200.000 ευρώ για τον τρίτεκνο και 300.000 ευρώ για τον πολύτεκνο όσα παιδιά και αν αυτός έχει.

γ) Σύνολο καταθέσεων και κινητών αξιών για τον άγαμο έως 10.000 ευρώ, για τον τρίτεκνο έως 15.000 ευρώ και για τον πολύτεκνο 15.000 ευρώ ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών.

δ) Συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου 150.000 ευρώ για τον άγαμο και το ίδιο για τον πολύτεκνο.

ε) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 15.000 για τον άγαμο, μέχρι 25.000 ευρώ για τον έγγαμο χωρίς παιδιά και μέχρι 30.000 ευρώ για τον πολύτεκνο με τρία (3) τουλάχιστον προστατευόμενα παιδιά.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
αυτή τη συνεχιζόμενη αντιπολυτεκνική τακτική της Κυβερνήσεως η οποία, με τις ρυθμίσεις που κάνει, προσπαθεί να εμφανίζεται ότι δήθεν λαμβάνει μέριμνα για τους πολυτέκνους, ενώ στην ουσία τους αποκλείει με τις σωρευτικές παραπάνω προϋποθέσεις που θεσπίζει.
Από το γραφείο τύπου της ΑΣΠΕ