Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Σύγκριση βάσεων Κοινωνικών Κριτηρίων, Τρίτεκνων και Πολύτεκνων

Αναδημοσιεύουμε την μελέτη του Υπευθύνου ΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ Λαμίας, Δημήτρη Καλοδήμου, που αφορά στη σύγκριση των βάσεων Κοινωνικών κριτηρίων, Τρίτεκνων και Πολύτεκνων του έτους 2012.
πατήστε εδώ στη στήλη ΔΙΑΦ υπολογίζεται η διαφορά: Βάση Κοιν. Κριτήρια -Βάση Τρίτεκων) από την μελέτη των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι:
1) σε ποσοστό πάνω από 70% οι βάσεις στη Κατηγορία Κοινωνικών Κριτηρίων ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη των Τρίτεκνων.2) Σχεδόν σε όλες τις σχολές οι βάσεις στη Κατηγορία Κοινωνικών Κριτηρίων ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη των Πολύτεκνων.
Τα παραπάνω ποσοστά είναι για το 2012 και ΔΕΝ είναι σίγουρο ότι η εικόνα το 2013 θα είναι η ίδια. Ένας σημαντικός παράγοντας που διαμορφώνει τις βάσεις στις ειδικές κατηγορίες είναι ο αριθμός των υποψηφίων σε κάθε κατηγορία για την ίδια σχολή. Ο αριθμός αυτός καθορίζεται από την συγκυρία της κάθε χρονιάς. Έτσι μπορεί να συμβεί την μια χρονιά η βάση μιας σχολής για τους τρίτεκνους να είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη στα Κοινωνικά Κριτήρια και μια άλλη χρονιά να συμβεί το αντίστροφο.
Μπορείτε να δείτε τις θέσεις για τις ειδικές κατηγορίες εδώ