Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 12/3/2010 στα γραφεία του συλλόγου μας οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δοιικητικού Συμβουλίου.