Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Σύνθεση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Συνεδρίασαν την Παρασκευή 19/3/2010 στα γραφεία του συλλόγου τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ με θέμα: "σύνθεση και κατανομή αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου" και κατέληξαν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Νάκιας Φώτιος Πρόεδρος
  • Κίτσος Σοφοκλής Αντιπρόεδρος
  • Πάνου Βασίλειος Γραμματέας
  • Παπαχριστοδούλου Γιάννης Ταμίας
  • Παππάς Κωνσταντίνος Μέλος
  • Γκατζόγιας Στέφανος Μέλος
  • Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος Μέλος